Statuten en Doelstelling

P1090483

De statuten van de Stichting de Burcht te Wedde vindt u hier:

080403 Oprichtingsakte Stichting de Burcht Wedde

De stichting stelt zich ten doel:

  1. het organiseren, faciliteren en verzorgen van korte vakanties voor kwetsbare kinderen in Nederland met hun verzorgers (“kinderhotel”), alles in de meest uitgebreide zin;
  2. het in stand houden , beheren en exploiteren van “het Huis te Wedde”, welke is ingeschreven in een van de Monumentenwet 1988 vastgestelde register van beschermde monumenten, alles in de meest uitgebreide zin;
  3. het faciliteren van die gedeelten van de Burcht, te weten de begane grond en een gedeelte van de eerste verdieping, die een openbaar casu quo publieke functie hebben, alles in de meest uitgebreide zin.